Email : info@vadklangdong.net
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสราวุฒิ วาจาดี
  • แนะนำบุคลากร

  • นายชัชพงศ์ เสนพลกรัง

  • นางมณฑิรา หันชะนา

  • ว่าที่ ร.ต.บุรินทร์ โกศิยะกุล

  • นางสาวสุธิดา ถาวรกูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

157
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกลางดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-000116 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]